W dzisiejszych czasach rozwój specjalizacji stomatologicznych jest tak szybki, że uniemożliwa on jednemu lekarzowi zdobycie pełnej wiedzy z różnych dziedzin stomatologii, dzięki którym jeden człowiek mógłby zaplanować i wykonać najbardziej optymalne leczenie danego pacjenta.

Zaplanowanie leczenia wymaga znajomości z dziedziny stomatologii leczenia dzieci, stomatologii zachowawczej, protetyki, ortodoncji, periodontologii, chirurgii. Wobec tego konieczna jest współpraca ze sobą zespołu specjalistów stomatologów, bo tylko taka praca zespołowa może dać JAKOŚĆ BEZ KOMPROMISÓW.