Tam gdzie plastyka/ korekta wędzidełek warg i policzków jest niewystarczająca wykonujemy zabiegi pogłębienia przedsionka jamy ustnej.

Przedsionek to miejsce pomiędzy wargami a dziąsłami. Prawidłowa głębokość przedsionka umożliwia swobodne odchylanie dolnej wargi, a dziąsła nie zmieniają koloru na biały. Zdarza się, że przestrzeń ta jest niewystarczająca. Wtedy mówienie i spożywanie pokarmów sprawią dyskomfort.

Większość naszych pacjentów po zabiegu pogłębienia przedsionka jamy ustnej zgłasza, że nie zdawało sobie sprawy z dyskomfortu jaki na co dzień odczuwali przed wykonaniem zabiegu.

Najczęściej wśród przyczyn zbyt płytkiego przedsionka podaje się uwarunkowania genetyczne, ale zdarzają się także sytuacje, gdy jest to wynik nieprawidłowego leczenia ortodontycznego.

Z naszych doświadczeń a także z obserwacji wynika, że zbyt płytki przedsionek może w skrajnych przypadkach powodować powstawanie recesji dziąsłowej, uszkodzeń mechanicznych dziąseł i błony śluzowej, redukcję kości wyrostka zębodołowego i prowadzić do utraty zębów, najczęściej w przednim odcinku szczęki i żuchwy.  Zęby bowiem ruszają się, rotują i na końcu wypadają. To samo może stać się z implantami, jeśli nie poprzedzimy zabiegu ich wszczepienia, zabiegiem pogłębienia przedsionka.

Wykonanie zabiegu pogłębienia przedsionka rekomendujemy pacjentom przed uzupełnieniami protetycznymi. Protezy ruchome mogą być w łatwy sposób podważane co powoduje brak utrzymania się w podłożu, mogą uciskać błonę śluzową dna przedsionka jamy ustnej powodując ból a z biegiem czasu przerosty tkanek miękkich.

Płytki przedsionek jamy ustnej w połączeniu z wąską strefą dziąsła przyczepionego może mieć niekorzystny wpływ na stan przyzębia. Nieprawidłowe przyczepy wędzidełek i mięśni mogą wywoływać „pociąganie” dziąsła, co prowadzi do jego zaniku i odsłonięcia korzeni zębowych. Sprzyja to zaleganiu osadu, utrudnia higieną i prowadzi do powstania stanów zapalnych i recesji dziąsłowych.  U osób z zaawansowanym stanem odsłoniętych szyjek zębowych, po pogłębieniu przedsionka, wykonujemy zabieg pokrycia recesji dziąsła.