Zabieg sterowanej odbudowy kości wykonujemy w celu częściowej odbudowy utraconej tkanki dziąsłowej i kostnej. Zdarza się to u osób z zaawansowaną paradontozą, u osób z ubytkami zębów, u osób planujących odbudowy protetyczne. Stosujemy go często także przed wykonaniem uzupełnień implantologicznych.

Celem tego zabiegu jest zwiększenia grubości i wysokości wyrostka zębowego poprzez wypełnianie pojedynczych ubytków kości.  Dzięki temu nie następują niekorzystne zmiany w szczęce i żuchwie. Zabieg poprzedzamy badaniem radiologicznym.

Rozpoczyna się on od odchylenia dziąsła (płat śluzówkowo-okostnowym) i dokładnego oczyszczenia  tkanki z ziarniny zapalnej.  Następnie wprowadzany zostaje materiał kostny lub kościozastępczy. Materiał zostaje pokryty błoną wytworzoną z krwi pacjenta oraz zasłonięty na powrót dziąsłem. W zależności od szybkości regeneracji w ciągu średnio od 3 do 6 miesięcy wprowadzony materiał powinien przekształcić się w kość.

Zabieg ten wymaga zarówno wiedzy jak i szczególnych umiejętności, dlatego też jest wykonywany w nielicznych gabinetach stomatologicznych.

W naszym Centrum taki zabieg stanowi standardową procedurę zabiegów chirurgicznych i periodontologicznych.

Chociaż na efekty tego zabiegu trzeba poczekać, to jest  to w niektórych przypadkach jedyne rozwiązanie, które pozwala na zachowanie zębów przy zaawansowanej paradontozie.

W przypadku naszych pacjentów, którzy są objęci opieką periodontologiczną stosujemy zabiegi  kiretażu w połączeniu z terapią  osoczem bogatopłytkowym  co często pozwala na uniknięcie  tego zabiegu.

Aby zminimalizować możliwe powikłania takie jak zapalenie kości, zakażenie, niewystarczająca odbudowa czy odrzucenie przeszczepu stosujemy programy lasera diodowego do fotoaktywnej dezynfekcji, biostymulacji tkanek i zmniejszania dolegliwości bólowych.

Każdy z naszych pacjentów, po wykonaniu tego zabiegu, jest objęty opieką obejmującą wizyty kontrolne, podczas  których monitorujemy proces gojenia.